+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Eendaagse training

Eendaagse training Omgaan met Agressie (ISO gecertificeerd)

Medewerkers in het bedrijfsleven kunnen te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag van klanten, leveranciers en collega’s. Voor het welzijn van de medewerkers, klanten, uw imago én een gezond bedrijf is het van belang dat zij effectief ongewenst, lastig en agressief gedrag tijdig herkennen en kunnen ombuigen. Dit leren zij in deze eendaagse training Omgaan met agressie. Deze training is ISO gecertificeerd wat betekent dat u kwalitatief hoogstaande training inkoopt.

 Mogelijke leervragen. Wat te doen…….

 • Als iemand zich manipuleren of neerbuigend opstelt?
 • Als de ander u beledigd, bedreigd of discriminerende opmerkingen maakt?
 • Als u moeite heeft uw grens te stellen?
 • Als lastige situaties u veel spanning geven?
 • Bij pestgedrag op de werkvloer?

Voor wie

De training is bedoeld voor iedereen die graag effectief lastig en agressie gedrag wil begrenzen zodat de kans op escalatie (agressief gedrag) minimaal is. Te denken valt aan medewerkers in de Zorg, Detailhandel, Horeca,, Onderwijs en Openbaar vervoer en Transport (conform Code95), maar ook als je prive vaak geconfronteerd wordt met lastige types is deze training zeer geschikt.

Immers: ongewenst en agressief gedrag kom je overal tegen!

Opzet training

In deze agressietraining leren de deelnemers effectief om te gaan met verschillende soorten ongewenst en agressief gedrag en hoe dit te begrenzen. Deelnemers worden in één dag getraind op de volgende onderdelen:

 • Wat is agressie, de theorie.
 • Agressie herkennen, vormen van agressie.
 • Wat doet agressie met je? Omgaan met spanning.
 • Agressiepiramide, non-verbale signalen.
 • Omgaan met mensen die agressief gedrag ontwikkelen of vertonen.
 • Inzicht in escalerend en de-escalerend gedrag van anderen
 • Succesvol ombuigen of begrenzen van agressie met behoud van relatie.
 • Oefenen met praktijkcases

Werken met een trainingsacteur

De training wordt ondersteunt met een ervaren agressie trainingsacteur die je praktijksituatie realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.

Wilt u naast agressie ook aandacht besteden aan de-escalerend handelen en nazorg? Dan adviseren wij u te kiezen voor de tweedaagse training Omgaan met agressie.

 Doel van de training

Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer:

 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie.
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie. 

Open training

De open training is conform ISO norm en bestaat uit een theoretisch deel via E-learn die de deelnemer voorafgaand aan de praktijktraining dient te volgen + een dagdeel praktijktraining met trainingsacteur. De training wordt afgesloten met een kort examen.

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 6 – 10 personen
Tijd: 9.00-16.00 uur
Locatie: Vang! te Halsteren

Kosten: € 195,00 per deelnemer excl. BTW en eventuele CCV- en ISO registratiekosten. Incl. koffie/thee/lunch

In-company training

Zijn er meerdere medewerkers die de eendaagse training Omgaan met agressie willen volgen? We komen graag bij u op locatie trainen!

 

Klik op de agenda of neem contact op.

 

Facebook