+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Gouden Weken

 

Gouden weken

Je doet je best om een fijne sfeer te creëren in je groep, het liefst een heel schooljaar lang. Toch lukt dat niet altijd. De praktische training GOUDEN WEKEN biedt je de kans om direct vanaf het begin van het schooljaar de groepsvorming positief te bevorderen.

Een goed begin is het halve werk! 
Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De training Gouden Weken geeft je veel bruikbare suggesties die je invloed op de sfeer in de groep sterk vergroten. Ieder schooljaar opnieuw! Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de uitgave GOUDEN Weken van Boaz Bijleveld. We adviseren deze voorafgaand aan de training door te nemen.

 

Wanneer starten de GOUDEN WEKEN?
Gouden Weken starten direct na de zomervakantie en duren vier weken. Dit zijn cruciale weken waarin de leerkracht invloed kan uitoefenen op de groepsdynamica. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen sociaal, maar ook cognitief en fysiek. In de zomervakantie kunnen ze enorme ontwikkelingssprongen maken. In het proces van groepsvorming zie je dat terug omdat de rolverdeling veranderd kan zijn. Begeleiding in deze beginfase is daarom doorslaggevend voor het ontwikkelen van een positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen van normen waar je als leerkracht de rest van het jaar profijt van hebt! 

 

Opzet Training

Naast de theorie, gaan we veel oefenen met elkaar en krijgen de deelnemers een stappenplan met suggesties voor energizers en groepsvormende activiteiten. Ook tips voor het oudercontact en lokaal- en dagindeling komt aan de orde. Bij de uitvoering krijgt de leerkracht feedback van de trainer. Aan het einde van de training liggen er roosters voor het uitvoeren van groepsvormende activiteiten en checklists en protocollen voor het voeren van oudergesprekken.
In de ZILVEREN WEKEN, de eerste weken na de kerstvakantie, kan de leerkracht eventueel bepaalde onderdelen herhalen.
Tijdsinvestering
Eén studiedag op school, met het hele team in de laatste week van- of in de eerste week na de zomervakantie. Hierna volgen twee follow-up/ervaringsbijeenkomsten in de zes weken vanaf de studiedag.

Workshop GOUDEN WEKEN
Is er geen tijd voor een volledige training? dan is ook mogelijk de Gouden Weken in een korte workshop te volgen. Deze duurt 1 dagdeel van drie uur. Hierin wordt de theorie behandeld en ervaart u zelf energizers en groepsvormende werkvormen. Deelnemers ontvangen een naslagwerk.
Voor wie?
Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.
Nadere informatie
Workshop

Aantal deelnemers: 6 – 10 personen
Tijd:  13.30 – 16.30 uur
Locatie: Vang! te Halsteren
Kosten: € 49,95 per deelnemer (BTW vrijgesteld)
Kijk op de agenda voor exacte data.

De training is voor het onderwijs vrijgesteld van BTW aangezien CVT & Co een registratie in het kwaliteitsregister CRKBO heeft.