+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Omgaan met elkaar

Anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ voor positieve rollen in de klas

Waarom dit anti-pestprogramma?

Omgaan met Elkaar folder-1

In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af. De hele klas leert in 8 lessen anders met elkaar om te gaan (in veilige subgroepen). Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt. Dit anti-pestprogramma staat als ‘veelbelovend anti-pestprogramma’ op de lijst Dekker. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat universele programma’s, antitestprogramma’s die bedoeld zijn voor de hele klas, het beste werken tegen pesten. (Bron: eindrapport “wat werkt tegen pesten” mei 2008)

Doel

Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs.

Voor wie

Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs.

Aanpak 

  • Het programma bestaat uit 8 sessies van 60 minuten (in 2 subgroepen), één ouderavond en twee workshops voor professionals.
  • De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de groep.
  • Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.

Kosten

Kosten per onderdeel:

  • leerlingprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ (2 subgroepen):  € 2.500,–
  • themabijeenkomst voor ouders: € 300,–
  • workshops voor beroepskrachten (per workshop):  € 500,–

Daarnaast wordt een tijdsinvestering verwacht van de leerkracht/mentor van circa 8 uur over een periode van 10 à 12 weken. In overleg kan worden besloten de workshops voor beroepskrachten in te korten of achterwege te laten, indien docenten/leerkrachten al voldoende geschoold zijn in het tegengaan van pesten. De kosten zijn dan lager.

CVT & Co heeft een CRKBO kwaliteitsregistratie en kan daardoor dit programma BTW vrij aanbieden.
 
Neem contact op.

 

 

Facebook