+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Omgaan met elkaar

 

Omgaan met elkaar

Waarom dit anti-pestprogramma?

Bij het antipestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ ligt de focus op het ontwikkelen en versterken van positieve rollen in de klas. In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af.  

Omgaan met Elkaar is ontwikkeld vanuit het besef dat ieder kind een stukje kan opschuiven naar een meer positieve rol. Daarmee verandert er al een hoop in de groepsdynamiek van een klas.

De hele klas leert in 8 lessen anders met elkaar om te gaan (in veilige subgroepen). Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt.

Dit anti-pestprogramma is beoordeeld als ‘kansrijk’ door de commissie anti-pestaanpakken en staat in de Wegwijzer programma’s sociale veiligheid en Kennisbank van Stichting School & Veiligheid

 

Doel
Het doel van het programma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af.

Voor wie
Leerlingen vanaf groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs.

 Aanpak 

Het programma bestaat uit:
– 8 sessies van 60 minuten (in 2 of 3 subgroepen)
– één ouderavond 
– twee workshops voor professionals
De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de groep. 
Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.
 
Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die aangesloten is bij Stichting Omgaan met Pesten. Dit betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat waarbij de leerkrachten/docenten zoveel mogelijk hun eigen werk kunnen blijven doen. Wel wordt een tijdsinvestering verwacht van de leerkracht/mentor van circa 8 uur over een periode van 10 à 12 weken.

Kosten

Voor de eerste groep van een school die deelneemt: 
€ 3450,- (voor alle volgende groepen geldt een korting en zijn de kosten 1500 euro per groep)
 
Hiervoor krijgt de school:
  • Twee workshops voor het schoolteam van 3 uur
  • Een workshop voor alle ouders van 2,5 uur
  • Het programma ‘Omgaan met Elkaar’ voor leerlingen: 8 lessen van 1 uur voor alle leerlingen van de groep, verdeeld in twee subgroepen
In overleg kan worden besloten de workshops voor beroepskrachten in te korten of achterwege te laten, indien docenten/leerkrachten al voldoende geschoold zijn in het tegengaan van pesten. De kosten zijn dan lager.
 
CVT & Co heeft een CRKBO kwaliteitsregistratie en kan daardoor dit programma BTW vrij aanbieden.