+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Leary 4 Kids

 

Leary 4 Kids

 

Anders omgaan met verschillend gedrag

Leary4Kids is een speelse en interactieve methodiek die jeugdigen inzicht geeft in hun eigen gedrag. Daarnaast leren zij op welke manier je invloed kunt uitoefenen op gedrag van jezelf of een ander. 
Met behulp van 8 spannende dieren leert het kind met de ander vanuit zelfreflectie en zelfvertrouwen om te gaan. 
 
In het proces wordt naast het interpersoonlijke gedrag, ook cognities en gevoelens betrokken. Ciska Vriesema is gecertificeerd Leary 4 Kids- trainer. 
 

Voor wie?

Leary4kids is geschikt voor jeugdigen die moeite hebben met sociale interactie of neigen naar gedrag wat hun niet helpt. 

Opzet trainingen

Leary 4 kids bestaat uit 6 lessen van 60 minuten + 1 ouderavond. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats.
In de training wordt stapsgewijs gewerkt aan 3 aandachtsgebieden:
  • herkennen eigen gedrag
  • gedrag van anderen beter begrijpen
  • positief beïnvloeden ongewenst (pest)gedrag 

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 4 – 8 personen
Duur: 6 lessen van 60 minuten + 1 ouderavond
Tarief: Deze training wordt vergoed vanuit de jeugdwet middels doorverwijzing van uw huisarts of het CJG in uw gemeente.