+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Prima

 

PRIMA training een effectieve manier om pesten aan te pakken

prima logoIedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben kinderen ook recht op. Maar soms is dat lastig. Dan wordt er gepest op school.
In Nederland kunnen scholen kiezen uit verschillende pestprogramma’s. Eén van de dertien, door de Commissie Anti-pestprogramma’s, goedgekeurde pest-aanpakken is: Prima van VeiligheidNL. 

Wat houdt de Prima-aanpak in?

De Prima aanpak is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van pestdeskundige Dan Olweus. U voert gedurende twee jaar stapsgewijs de Prima-aanpak uit op school-, groeps- en individueel niveau. Om u bij deze aanpak te ondersteunen, hebben we verschillende tools voor u gemaakt: een overkoepelende handleiding, de Prima E-learningmodule, het Prima lespakket bij de film Spijt!, de Prima-Pestmeter, extra ondersteuning door Prima begeleiders en (optioneel) een voorstelling door toneelgroep Playback.

FLYER PRIMA-DEF-1

Aanpak

De activiteiten vinden plaats op drie niveaus:

  1. schoolniveau, o.a. door het instellen van een Kernteam Pesten, het opstellen van een anti-pestbeleid,  het verzorgen van een ouderavond of startbijeenkomst en het afnemen van de Pestmeter bij leerkrachten en ouders.
  2. groepsniveau, o.a. door het afnemen van de Pestmeter bij leerlingen, het opstellen en regelmatig bespreken van afspraken over pesten in de groep en het aanbieden van lessenserie
  3. individueel niveau maatregelen om pesten te stoppen, o.a. door een werkwijze bij het signaleren, onderzoeken en behandelen van pestincidenten

Materiaal

Bij de PRIMA aanpak horen een aantal handleidingen en materialen:

  • Handleiding voor scholen
  • Leerlingenboekje dat aansluit op de film Spijt!
  • PRIMA-Pestmeter en sociogram voor leerlingen
  • PRIMA-Pestmeter voor leerkrachten incl. adviezen en tools
  • PRIMA-Pestmeter voor ouders
  • E-learning module
Scholen kunnen dit standaard pakket bestellen voor €450,-. U krijgt voor dit bedrag twee jaar lang toegang tot alle materialen en kan er zelf mee aan de slag gaan. Uiteraard kunnen wij u ook begeleiden met het proces. In dat geval mag uw school het PRIMA certificaat gebruiken.

 

Effecten van de PRIMA-aanpak

Uit onderzoek* van TNO blijkt dat met de Prima-aanpak na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest. Kinderen, ouders en leerlingen geven aan dat de sfeer binnen de school echt beter is geworden. Deze effecten worden bereikt als scholen begeleid worden door een gecertificeerd Prima-begeleider, Ciska Vriesema van CVT & Co is gecertificeerd Prima-begeleider.

Doel

Het einddoel van de interventie is het voorkomen van pesten en het verminderen van het aantal basisschoolleerlingen dat gepest wordt of pest.

Doelgroep

Prima is ontwikkeld voor de bovenbouw van basisscholen, maar kan ook worden gebruikt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

*Bron: Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA-methode, Leiden, TNO.

Klik op de agenda of neem contact op.

Facebook