+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Prima

 

Prima

 

PRIMA training een kansrijke manier om pesten aan te pakken

Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben kinderen ook recht op. Maar soms is dat lastig. Dan wordt er gepest op school.
In Nederland kunnen scholen kiezen uit verschillende pestprogramma’s.

Het specifiek op pesten gerichte universele programma PRIMA is een aanpak die kinderen bevraagt op pesten en pestgedrag in de klas en werkt binnen een jaar effectief tegen aspecten van pesten. De hiervoor gebruikte digitale pestmeter, die kinderen bevraagt naar eigen ervaringen, sluit naadloos aan op de aanbeveling om kinderen zelf te vragen naar pesten en gepest worden.

Wat houdt de Prima-aanpak in?

De PRIMA-aanpak probeert de oorzaken van pesten te achterhalen en de bestaande schoolomgeving zo te herstructureren dat de mogelijkheden en beloningen voor pesten verkleind worden.

Daarvoor bieden we een schoolbreed en modulair lespakket dat inzetbaar is voor groep 1 tot en met groep 8. Het totale lespakket bestaat uit verschillende onderdelen.

 • Lessenserie: De lessenserie richt zich op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden, ondersteund met video’s voor de leerlingen. Voor elke groep is er een eigen docentenhandleiding.
 • Pestmeter: Om het klassenklimaat te meten wordt een digitale Pestmeter voorgelegd die leerlingen in de vorm van een speelse en interactieve WhatsApp-chat vraagt naar pesten in de klas. De leerkracht krijgt hiermee een compleet inzicht in het klassenklimaat en ontvangt op basis hiervan adviezen en handleidingen.
 • E-learning: Leerkrachten en andere personeelsleden hebben een cruciale rol in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Voor hen is er de e-learningmodule.

  Gedurende twee jaar rolt u stapsgewijs de Prima-aanpak uit op school-, groeps- en individueel niveau.

 

Pesten verminderen kan
Uit het eindrapport over effectiviteit anti-pestprogramma’s op basisscholen naar ministerie OCW en Tweede Kamer blijkt dat vooral de specifiek op pesten gerichte universele programma’s, zoals PRIMA van VeiligheidNL, binnen een jaar effectief zijn tegen aspecten van pesten.

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro van de Universiteit Utrecht heeft samen met collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Trimbos Instituut in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW tien anti-pestprogramma’s getoetst op effectiviteit. In hun eindrapport ‘Wat werkt tegen pesten?’ concluderen zij dat vier programma’s pesten daadwerkelijk terugdringen. De PRIMA-aanpak is hier een van.

Prima begeleiding
Ciska Vriesema van CVT & Co is gecertificeerd Prima-begeleider voor de regio Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. 
Staat uw school elders in het land? kijk hier voor overzicht van alle PRIMA-begeleiders 

PRIMA is een uniek en onderscheidend anti-pestprogramma!

 • Door een schoolbrede aanpak; om pesten op school effectief aan te pakken werken school, leerlingen en ouders samen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de omgeving waarin gepest wordt, verandert;
 • Door een doorlopende leerlijn;
 • Doordat het een erkende interventie is;
 • Door de modulaire on- en offline elementen; 
 • Door flexibiliteit. Je kunt zelf de onderdelen kiezen die bij de specifieke situatie passen; 
 • Door de lage kosten omdat PRIMA geen winstoogmerk heeft; 
 • Door eventuele extra begeleiding te krijgen voor een grotere slagingskans door een gecertificeerd PRIMA begeleider 

Effecten van de PRIMA-aanpak

Uit onderzoek* van TNO blijkt dat met de Prima-aanpak na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest. Kinderen, ouders en leerlingen geven aan dat de sfeer binnen de school echt beter is geworden. Deze effecten worden bereikt als scholen begeleid worden door een gecertificeerd Prima-begeleider, 

*Bron: Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA-methode, Leiden, TNO.
Doelgroep
Prima is ontwikkeld voor de basisscholen, maar kan ook eventueel ook worden gebruikt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Wil je ook een pestvrije school? PRIMA, hét anti-pestprogramma, helpt!

PRIMA zorgt voor een pro-sociaal en veilig schoolklimaat: kinderen gaan zorgzamer met elkaar om zodat de school een positieve plek is voor iedereen! 

Gratis anti-pest beleid op je school?

Komend schooljaar kun je kosteloos de PRIMA methode inzetten.

Meer info? Klik hier