+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Prima

 

Prima

 

PRIMA is een aanpak om pesten op basisscholen te voorkomen en te verminderen.

Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben kinderen ook recht op. Maar soms is dat lastig. Dan wordt er gepest op school.
In Nederland kunnen scholen kiezen uit verschillende pestprogramma’s.
Het specifiek op pesten gerichte universele programma PRIMA is een aanpak die kinderen bevraagt op pesten en pestgedrag in de klas en werkt binnen een jaar effectief tegen pesten.

 

Wat houdt de Prima-aanpak in?

 

PRIMA is erop gericht een prosociaal en veilig schoolklimaat te scheppen en pestgedrag te signaleren en te stoppen. PRIMA pakt pesten aan op het niveau van de school, de groep en het individu.

Bij de invoering van de PRIMA-aanpak wordt begeleiding geboden. Ciska Vriesema is gecertificeerd PRIMA-begeleider en trainer. Op school wordt een PRIMA-coördinator aangesteld en een invoeringsplan en gedragscode opgesteld. Onderwijs medewerkers volgen een digitale cursus. Er kan ook ondersteuning worden gegeven voor het opstellen van een surveillanceplan voor het schoolplein en een gedragscode. Ouders worden geïnformeerd over de PRIMA-aanpak.

Voor alle groepen is er een lessenserie over groepsprocessen, weerbaarheidsstrategieën en prosociale vaardigheden. Vanaf groep 5 wordt een digitale pestmeter afgenomen die de leerkracht inzicht geeft in het groepsklimaat, de pestsituatie in de groep, welke prosociale vaardigheden leerlingen hebben en wat de leerkracht kan doen om pesten te voorkomen en te stoppen. Bij pestsituaties krijgt de leerkracht handelingsadviezen en vinden gesprekken plaats met betrokken leerlingen en hun ouders

Gratis anti-pest beleid op je school?

Komend schooljaar kun je kosteloos de PRIMA methode inzetten.

Meer info? Klik hier

Doelgroep
Leerlingen in alle groepen van het reguliere basisonderwijs. Leerkrachten, de schooldirectie, overig schoolpersoneel en ouders.

Tijdsinvestering
De inzet van de PRIMA-aanpak duurt minimaal twee jaar. De E-learn kost eenmalig drie uur per leerkracht. De lessenserie bestaat uit zes lessen en twee herhalingslessen van drie kwartier tot een uur.

Werkt de PRIMA methode?

De PRIMA methode staat in de NJI databank en is erkend door deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering als zijnde effectief tegen pesten.
Toelichting onderzoek

De commissie is zeer positief over de schoolbrede aanpak van PRIMA, met meerdere onderdelen (e-learning voor leerkrachten, lessenserie, pestmeter, PRIMA-begeleiding en handelingsadviezen voor leerkrachten). In de praktijk is er echter veel variatie in het gebruik van de diverse onderdelen, waardoor niet zonder meer effect aan te tonen is voor de hele aanpak. De effecten zijn alleen aangetoond voor groep 6-8 en bij inzet van minimaal de e-learning voor leerkrachten, de lessenserie én de pestmeter. De commissie komt daarom tot het oordeel Eerste aanwijzingen voor effectiviteit voor leerlingen in groep 6-8.