+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Kinderen uit de knel

 

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de Knel is een programma voor gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding.

Kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd. Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek goed werkt.


Doelgroep
Dit project is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk.
Ciska Vriesema is gecertificeerd Kinderen uit de knel-professional en werkt hierin samen met andere professionals in de regio.

Doel

Het doel van het project is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Inhoud programma Kinderen uit de Knel
Wij bieden een groepsprogramma aan voor zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex-partners) komen 8 keer 2 uur bij elkaar.
In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.

Oudergroep
De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

 

Kindergroep
De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken, maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

Aanmelden
Ouders kunnen zich aanmelden voor dit project; alleen als beide ouders willen mee doen kan het doorgaan. U kunt dan contact opnemen met de praktijk.

Verwijzers kunnen ook aanmelden wanneer beide ouders gemotiveerd zijn. Na een overleg met de verwijzer dienen de ouders zich zelf ook nog aan te melden.

Kosten en Vragen
Neem contact op wanneer u nog vragen heeft of meer wilt weten over de vergoeding van ‘Kinderen uit de knel’.