+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Wet sociale veiligheid

 

Wet sociale veiligheid

 

Wet sociale veiligheid op school

Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. 

Pesten komt het meest voor op school, maar ook digitaal pesten staat steeds vaker in de belangstelling. Ruim elf procent van de scholieren op de basisschool wordt regelmatig gepest. Wat kun je doen als er in een groep gepest wordt? Op welke leeftijd wordt het meest gepest? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers?


De VO-raad en PO-Raad vinden het belangrijk dat scholen en hun besturen leerlingen en personeel een sociaal veilige omgeving bieden. 

Deze wet maakt dit nu expliciet.

Een veilige leef-en schoolomgeving waarbinnen fair de regels en sancties worden gehanteerd, zorgt voor een positieve gedragsverandering bij iedereen, het verlaagt de kans op ongewenst gedrag en pesten. CVT & Co helpt uw school graag bij het realiseren hiervan. 

Wat zijn de verplichtingen?
Met de wet zijn schoolbesturen per augustus 2015 verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school. Een van de verplichtingen is het hebben van een anti-pestcoördinator binnen de school. Ook moet de beleving van veiligheid en het welzijn van leerlingen vastgelegd worden door monitoring. Tot slot is het hebben van veiligheidsbeleid een verplichting.
Veiligheidsbeleid
Elke school heeft expliciet de taak actief beleid te voeren gericht op een sociaal veilige school voor alle leerlingen. De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Het beleid moet verankerd worden in de dagelijkse praktijk en is dus geen ‘papieren beleid’

Anti-Pest methode
In het kader van pesten wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal pedagogische visie die past bij de school. 

 

Beoordeeld als kansrijk
De programma’s die zijn opgenomen in de Wegwijzer programma’s sociale veiligheid  zijn door de Commissie anti-pestaanpakken als kansrijk beoordeeld.

Ciska Vriesema is gecertificeerd trainer voor 3 kansrijke programmas te weten:
PRIMA
Omgaan met elkaar
StaSTERK op school

Neem een kijkje in ons ruime aanbod en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.