+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Sociale veiligheid op school

 

Wet sociale veiligheid op school

Pesten komt het meest voor op school, maar ook digitaal pesten staat steeds vaker in de belangstelling. Ruim elf procent van de scholieren op de basisschool wordt regelmatig gepest. Wat kun je doen als er in een groep gepest wordt? Op welke leeftijd wordt het meest gepest? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers?

Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de Wet sociale veiligheid, ook wel anti-pestwet genoemd, in werking getreden. Deze Nederlandse wetgeving is een gevolg van het plan van aanpak tegen pesten, dat de Kinderombudsman Marc Dullaert in 2013 heeft opgesteld in samenwerking met het ministerie van OCW.

De VO-raad en PO-Raad vinden het belangrijk dat scholen en hun besturen leerlingen en personeel een sociaal veilige omgeving bieden. Veruit de meeste scholen voelen deze verantwoordelijkheid al, zijn voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten, discriminatie etc. en hebben zicht op de beleving van sociale veiligheid en op incidenten.

Deze wet maakt dit nu expliciet.

Met de wet zijn schoolbesturen per augustus 2015 verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school. Een van de verplichtingen is het hebben van een anti-pestcoördinator binnen de school en monitoring, maar wat houdt die wet nog meer in? en hoe kun je dat praktisch gaan inzetten binnen je eigen school? En hoe zit het met dat onderzoek “Wat werkt tegen Pesten?”. 

Antwoord op die vragen krijg je op dinsdag 14 juni 2016. Dan organiseren wij i.s.m. Orthopedagogisch Psychologische Praktijk Brabant de:

 

Workshop: Sociale veiligheid op school

  • Kosten: deelname is gratis

Een veilige leef-en schoolomgeving waarbinnen fair de regels en sancties worden gehanteerd, zorgt voor een positieve gedragsverandering bij iedereen, het verlaagt de kans op ongewenst gedrag en pesten. CVT & Co helpt uw school graag bij het realiseren hiervan.

Neem een kijkje in ons ruime aanbod en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

Klik op de agenda of neem contact op.

 

Prima training

Een effectieve manier om pesten aan te pakken.

Sta Sterk op school

Helpt kinderen voor zichzelf én elkaar op te komen.

Omgaan met elkaar

Voor positieve rollen in de klas.

Omgaan met agressie

Omgaan met agressie in het onderwijs.