+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Onderwijs

Scholen hebben veel te maken met lastig (pest)
gedrag wat soms kan escaleren in agressie.

CVT & Co heeft een uitgebreid aanbod voor het
onderwijs.

Niet alleen voor leerkrachten en leerlingen, maar
ook kun je bij ons terecht voor anti-pestmethode
Prima en Sta STERK op school.

Pesten, signaleren en handelen

Signaleren & Handelen bij pesten
Pesten staat momenteel volop in de publiciteit. Uit onderzoek blijkt dat op scholen de grootste kans bestaat gepest te worden. Maar ook dat 69% van de leerlingen dit niet vertelt aan de leerkracht. Het is daarom belangrijk de signalen tijdig te herkennen en weten wat ermee te doen.

Meer info…

Prima

PRIMA training een kansrijke manier om pesten aan te pakken

Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben kinderen ook recht op. Maar soms is dat lastig. Dan wordt er gepest op school.
In Nederland kunnen scholen kiezen uit verschillende pestprogramma’s.

Meer info…

Omgaan met elkaar

Waarom dit anti-pestprogramma?

Bij het antipestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ ligt de focus op het ontwikkelen en versterken van positieve rollen in de klas. In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af.  

Meer info…

Assertiviteitstraining

Respectvol opkomen voor jezelf (assertiviteitstraining)

Vind je het moeilijk om op te komen voor jezelf in gesprekken? Voel je je soms onzeker om je mening en ideeën naar voren te brengen tijdens een bijeenkomst? Vind je het lastig een duidelijke grens te stellen of klap je tijdens een verhitte discussie dicht? Of heb je juist de neiging om te snel en misschien te fel te reageren?

Meer info…

Gouden weken

Gouden weken

 Je doet je best om een fijne sfeer te creëren in je groep, het liefst een heel schooljaar lang. Toch lukt dat niet altijd. De praktische training GOUDEN WEKEN biedt je de kans om direct vanaf het begin van het schooljaar de groepsvorming positief te bevorderen.

Meer info…

Omgaan met lastig gedrag

Wie kent ze niet: lastige ouders, leerlingen, collega’s of leidinggevenden? Klagers, betweters, meelopers, stoorzenders, diva’s en langpraters. Zelfs als je met het merendeel van de mensen goed kunt communiceren zijn er bepaalde types die je hartslag omhoog laten gaan, zorgen dat je het liefst een blokje omgaat of denkt: ‘laat maar’

Meer info…

Tips voor professionals

Sociale veiligheid op school

Wet sociale veiligheid op school
Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. 

Meer info…

Sta STERK op school

Anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’
Helpt kinderen voor zichzelf én elkaar op te komen
Waarom dit anti-pestprogramma?
Leerlingen presteren beter in een sociaal veilige omgeving. Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid. 

Meer info…

Omgaan met agressie

Vrijwel iedereen die in het onderwijs werkt heeft wel eens te maken met intimiderend, uitdagend of zelfs agressief gedrag. Dit kan zijn van leerlingen, maar ook  ouders zoeken vaak de grens op. Hoe reageer je in een situatie als de spanning te hoog oploopt? Wat zijn tips om te de-escaleren binnen en buiten de les? Hoe ga je om met frustratie, boosheid en onmacht van de ander of die van jezelf?

Meer info…

E-learn training

“omgaan met verbale agressie”

Deze training is een zgn. ‘Blended learning. Hier bieden wij uw medewerkers de theorie aan via e-learning. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf online voor te bereiden op het praktijkgedeelte van deze training. Zij kunnen zelf bepalen wanneer, waar en in welk tempo zij de online cursus volgen. Daarna volgt er een dagdeel praktijkoefeningen op locatie. De training heeft een interactief karakter en is praktijkgericht.

Meer info…

Conflicthantering

“Dit gaat toch helemaal nergens over?!”

Ouders waarbij je al snel intuïtief aanvoelt dat de communicatie niet makkelijk gaat verlopen. Niet goed weten wat te doen bij klachten of een gesprek voeren waarbij de inhoud van de boodschap niet leuk is en het belangrijk is dat de relatie goed blijft? Je wilt voorkomen dat je in een conflict verzeild raakt. Voorkomen is immers beter dan genezen, nietwaar?

Meer info…

Effectief communiceren

Effectief communiceren in het onderwijs

Je weet wat je wilt zeggen, maar hoe zorg je ervoor dat je de boodschap helder en met tact overbrengt? Bij communiceren gaat erom dat je je verplaatst in de ander en echt met elkaar in gesprek gaat. Met deze training vergroot je jouw effectiviteit op een aangename manier. Je leert om beter te luisteren, scherper waar te nemen en je krijgt bovendien meer inzicht in het effect van lichaamstaal.

Meer info…