+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

STA Sterk op school

 

Anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’

 
Helpt kinderen voor zichzelf én elkaar op te komen
Waarom dit anti-pestprogramma?

Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit ‘buitenstaanders’: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Als zij leren hoe ze dit wél kunnen, kunnen ze een zeer positieve rol in de groep spelen. Dit anti-pestprogramma staat als ‘veelbelovend anti-pestprogramma’ op de lijst van staatssecretaris Dekker.Sta Sterk op School folder-1

Het programma wordt uitgevoerd door Ciska Vriesema. Zij is gecertificeerd trainer en aangesloten bij de Stichting Omgaan met Pesten. De beroepskracht wordt er nauw bij betrokken. Dit betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat, waarbij de leerkracht zoveel mogelijk zijn of haar eigen werk kan blijven doen.

 

Doel

Het doel van het anti-pestprogramma is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces in de gehele klas waardoor pesten stopt of sterk vermindert.
 

Voor wie

Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs (focus op buitenstaanders en slachtoffers). Het programma kan indien nodig ook in lagere groepen worden ingezet.

 

Aanpak en kosten

  • Programma van 10 lessen van 1,5 uur
  • Voor een subgroep van maximaal 8 – 10 leerlingen uit een klas, bestaande uit buitenstaanders en slachtoffers.
  • De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de hele groep.
  • Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.
  • Twee ouderbijeenkomsten, voor de ouders van kinderen die Sta Sterk op School volgen.

De kosten hiervoor bedragen € 2.500

CVT & Co heeft een CRKBO kwaliteitsregistratie en kan daardoor dit programma BTW vrij aanbieden
 
Aantal deelnemers: 8 -10 leerlingen
Duur: 10 lessen van 90 minuten + 2 ouderavonden+ (indien nodig) 3 follow-up lessen na 3 maanden
 

Neem contact op.

Facebook