+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Eendaagse Agressie

 

Omgaan met Agressie

Omgaan met Agressie in het (speciaal) onderwijs (ISO gecertificeerd)

Vrijwel iedereen die in het onderwijs werkt heeft wel eens te maken met intimiderend, uitdagend of zelfs agressief gedrag. Dit kan zijn van leerlingen, maar ook ouders zoeken vaak de grens op. Hoe reageer je in een situatie als de spanning te hoog oploopt? Wat zijn tips om te de-escaleren binnen en buiten de les? Hoe ga je om met frustratie, boosheid en onmacht van de ander of die van jezelf?


Zorg voor een adequate aanpak van grensoverschrijdend en agressief gedrag!

Deze training is gericht op het vergroten van persoonlijke vaardigheden in het omgaan met agressie binnen het onderwijs. De nadruk ligt op preventie, het juist inschatten van situaties, het tijdig stellen van grenzen en het de-escaleren van situaties die uit de hand dreigen te lopen.
In sommige situaties spelen eigen emoties hoog op en loopt men kans om in een conflict de zelfbeheersing te verliezen. Voor het welzijn van alle medewerkers en het imago van de school, is het van belang dat ongewenst, lastig en agressief gedrag tijdig wordt herkent en effectief wordt begrenst. Dit is te leren in deze eendaagse training Omgaan met agressie in het (speciaal) onderwijs.


Mogelijke leervragen. Wat te doen…….

 • Als leerlingen elkaar uitdagen of zelfs aanvliegen in de klas?
 • Bij (cyber)pestgedrag?
 • Dreiging bijv. een leerling dreigt een andere leerling buiten op te wachten
 • Met incidenten op het schoolplein?
 • Intimiderende of manipulerende ouders?
 • Wanneer een leerling je bedreigt?


Wet sociale veiligheid

Vanaf augustus 2015 is de wet sociale veiligheid in het onderwijs van kracht. Niet alleen pesten is hierin een groot thema, maar ook agressiepreventie. Burn-out klachten binnen het onderwijs zijn drie maal zo groot als in het normale bedrijfsleven. Een veiliger werkomgeving door goede vaardigheden in het omgaan met lastig gedrag en agressie in combinatie met betere preventieve maatregelen zorgen voor minder spanning en stress op het werk.


Voor wie

Deze training is bedoeld voor medewerkers met leerling contacten binnen het onderwijs, zoals leerkrachten, onderwijzers, leraren, decanen, conciërges, receptionisten en ander ondersteunend personeel. Ook voor medewerkers in het jeugd- en jongerenwerk is deze training uitermate geschikt

Opzet training

In deze agressietraining leren de deelnemers effectief om te gaan met verschillende soorten ongewenst en agressief gedrag en hoe dit te begrenzen. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun persoonlijke voorkeurstijl. Deelnemers worden in één dag getraind op de volgende onderdelen: 

 • Wat is agressie, de theorie.
 • Agressie herkennen, vormen van agressie.
 • Wat doet agressie met je? Omgaan met spanning.
 • Agressiepiramide, non-verbale signalen.
 • Inzicht in escalerende situaties met leerlingen en ouders.
 • Succesvol ombuigen of begrenzen van agressie met behoud van relatie.
 • Oefenen met praktijkcases

Voorafgaand aan de training wordt een inventarisatie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk, deze worden behandeld in de training. Wilt u naast agressie ook aandacht besteden aan social media, de-escalerend handelen, veilig werken, wat is wél- en niet geoorloofd en nazorg? Dan adviseren wij u te kiezen voor de tweedaagse training Omgaan met agressie. 

Werken met een trainingsacteur

De training wordt ondersteunt met een ervaren agressie trainingsacteur die je praktijksituatie realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.

Doel van de training

In principe trainen we tot waar het fysiek wordt. Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer:

 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie.
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen mét behoud van relatie.

Nadere informatie In-company training
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Duur: één dag van 9.30 – 16.00 uur
Locatie: in-company of extern
 
Open training
Incidenteel bieden wij een open training aan. Een mooie optie voor organisaties die te weinig deelnemers hebben voor een in-company training.
Aantal deelnemers: de training gaat door bij minimaal 6 en maximaal 10 personen
Tijd:  9.30-16.00 uur
Locatie: Halsteren of Rucphen
Kosten: € 345,00 per deelnemer, incl. koffie / thee/ water / uitgebreide lunch / certificaat van deelname
Kijk op de agenda wanneer de eerstvolgende training is of neem contact op.
E-learning
Deze training kan ook als zgn. blended learning gevolgd worden. Hiermee bieden wij uw medewerkers de theorie aan via e-learning. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf online voor te bereiden op het praktijkgedeelte van deze training. Zij kunnen zelf bepalen wanneer, waar en in welk tempo zij de online cursus volgen. Daarna volgt er een dagdeel oefenen met de praktijk. De training heeft een zeer interactief karakter en is praktijkgericht. Combinatie met blended learning is alleen mogelijk wanneer alle deelnemers deze hebben gevolgd.  
Werken met een trainingsacteur

De training wordt ondersteunt met een ervaren agressie trainingsacteur die je praktijksituatie realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.

Doel van de training
Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. 

Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer:

 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot
      agressie.
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig
      agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te
      begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te
      buigen met behoud van relatie.

Voor wie 
Deze training is bedoeld voor medewerkers met leerling contacten binnen het onderwijs, zoals leerkrachten, onderwijzers, leraren, decanen, conciërges, receptionisten en ander ondersteunend personeel. Ook voor medewerkers in de BSO en jeugd- en jongerenwerk is deze training uitermate geschikt.

In-company training

Zijn er meerdere medewerkers die de eendaagse training Omgaan met agressie willen volgen? We komen graag bij u op locatie trainen! Indien gewenst kan de training ook opgesplitst worden in twee dagdelen.

Open training
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Tijd:  9.30-16.00 uur
Locatie: Gasterij de Heimolen te  Rucphen
Kosten: € 345,00 per deelnemer,
incl. koffie/thee/lunch/certificaat van deelname

De training is voor het onderwijs vrijgesteld van BTW aangezien CVT & Co een registratie in het kwaliteitsregister CRKBO heeft.

Kijk op de agenda wanneer de eerstvolgende training is.

Deze training kan ook als zgn. blended learning gevolgd worden. Met de blended learning “Omgaan met verbale agressie” bieden wij uw medewerkers de theorie aan via e-learning. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf online voor te bereiden op het praktijkgedeelte van deze training. Zij kunnen zelf bepalen wanneer, waar en in welk tempo zij de online cursus volgen. Daarna volgt er een dagdeel praktijkoefeningen. De training heeft een interactief karakter en is praktijkgericht.