+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Pesten, signaleren, handelen

 

 

Signaleren & Handelen bij pesten

Pesten staat momenteel volop in de publiciteit. Uit onderzoek blijkt dat op scholen de grootste kans bestaat gepest te worden. Maar ook dat 69% van de leerlingen dit niet vertelt aan de leerkracht. Het is daarom belangrijk de signalen tijdig te herkennen en weten wat ermee te doen.

Gedrag beïnvloedt gedrag

Pesten kan vele oorzaken hebben. Een feit waar we in ieder geval niet omheen kunnen is de biologie: De mens is een roedeldier en wil graag bij de groep horen. Ons gedrag wordt daardoor eerder bepaald door onze directe omgeving en de gedragsregels die daar gelden. Dit betekent dat je als beroepskracht in het onderwijs moet investeren in positieve groepsdynamica. Ook dan is er altijd kans op vervelend (pest) gedrag in de klas. Daarom is het belangrijk dat je tijdig de signalen van pesten herkent en hier effectief op handelt.

Voor wie?

Deze studiedag is geschikt voor beroepskrachten in het onderwijs die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met ongewenst (pest) gedrag en minder weerbare of gepeste kinderen.

Opzet training

In deze interactieve dag worden de leerkrachten getraind op:

  • Verschil tussen plagen en pesten
  • Rolverdeling in de groep
  • Hoe signaleer ik pesten?
  • Hoe kan ik het beste reageren op lastige situaties met leerlingen?
  • Hoe leer ik kinderen om hun eigen problemen op te lossen?
  • 4 G’s (gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag)
  • Hoe voer je gesprekken zonder schuldvraag
  • Casus bespreken en uitwerken
  • Oefenen met de praktijk

Doel

Doel van de bijeenkomst is bij beroepskrachten de kennis rondom het onderwerp pesten te vergroten, praktische tips te geven om pestproblematiek te signaleren en op een goede manier hierop te reageren. Ook worden een aantal preventieve tips en adviezen gegeven waar je direct mee aan de slag kunt.

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 12 – 14 personen
Duur: 9.30 – 16.30 uur 
Locatie
: extern of In-Company
Kosten: € 165,00 excl. BTW en incl. lunch

Klik op de agenda of neem cotact op.

Workshop

Geen tijd voor een hele trainingsdag? In aanloop van de week tegen pesten (17 t/m 21 september 2018) organiseren we samen met VANG en OPPB workshops “Pesten, signaleren & handelen”.

Kijk op de agenda.

Facebook