+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Rots & Water voor kinderen met ASS

 

Rots & Water

 

voor kinderen met ASS


Opkomen voor jezelf – Je grenzen aangeven – Stevig op je benen!

Over Rots & Water

Leren samenwerken, opkomen voor jezelf, op een goede manier omgaan met andere kinderen, je mening geven, in actie komen als je gepest wordt. Thema’s die iedere kind moet leren. Heel veel kinderen leren dit met vallen en opstaan en gelukkig komen de meesten vervolgens als evenwichtige mensen uit de puberteit.

Maar er zijn ook kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat zoals kinderen met autisme (ASS). Kenmerkend voor deze kinderen is o.a. (te) weinig:

 • Zelfbeheersing
 • Zelfvertrouwen
 • Expressief
 • Assertief
 • Spontaan
 • Sociaal wenselijk gedrag

Ook een teveel aan agressie komt eerder voor bij kinderen met ASS. Om hen extra mogelijkheden te bieden zich positief te ontwikkelen met hun problematiek is het Rots en Water programma special voor kinderen met ASS op maat gemaakt.

Het effect van deze training is dat kinderen leren contact te maken met zichzelf en hun eigen kracht. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen, zijn zij beter in staat zich te beheersen en hun grenzen aan te geven.

Psychofysieke methodiek
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten. Hierbij wordt continue rekening gehouden met het feit dat deelnemers ASS hebben, echter staat dit niet centraal.

ASS en Pesten

Pestgedrag: Het is een trieste waarheid dat kinderen met autisme vaker worden gepest en minder weerbaar zijn dan anderen. Belangrijk thema in deze training is daarom ook:

 • het herkennen en voorkomen van bedreigende situaties
 • het herkennen van grensoverschrijding en het leren stellen van grenzen
 • het verdedigen van eigen grenzen 

Doel van de training

Doel van de training is: bewustwording van eigen emoties en energie, het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven in andermans grenzen, gevoel krijgen voor tastverhoudingen, het vergroten van de concentratieboog, fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten. Kortom het eigen gedrag beter leren sturen.

Doel van Rots en Water is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Wat leer je in de training?

 • Stevige lichaamshouding, balans & focus zijn sleutelwoorden (Rots & Water)
 • STERK opkomen voor jezelf en duidelijk je grenzen aan kunt geven (Rots)
 • Rekening houden met de grenzen van een ander en weten hoe je contact maakt (Water)
 • Hoe je in actie kunt komen als dat nodig is (Rots & Water)

Spelenderwijs verbeteren de mentale en sociale vaardigheden van de deelnemers. Ook zijn de preventie van (seksueel) geweld en agressie, het leren maken van eigen keuzes belangrijke thema’s in de training.

Omdat het een echte doe-training is, vinden de deelnemers het eigenlijk altijd leuk om aan de training mee te doen.

We bieden deze training in diverse leeftijdscategorieën aan.

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 4 – 6 personen
Duur: 20 lessen van 60 min. + 2 ouderbijeenkomsten
Tarief: 
Deze training wordt vergoed vanuit de jeugdwet