+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Heeft mijn kind een weerbaarheidstraining nodig?

Als je kind moeite heeft om voor zichzelf op te komen of weinig zelfvertrouwen heeft, dan wordt soms een weerbaarheidstraining geadviseerd. Maar wat is dit eigenlijk? En heeft jouw kind dit nodig? Lees ook wat jezelf kan doen om je kind te helpen z’n weerbaarheid te vergroten.

Wat is een weerbaarheidstraining?

Een weerbaarheidstraining is een training speciaal voor kinderen die weinig weerbaar zijn. Deze kinderen hebben moeite om voor zichzelf op te komen. Ze weten niet hoe ze hun grenzen aan kunnen geven of doen dit op een onhandige manier. Ook durven ze vaak geen hulp te vragen als ze dit wel nodig hebben. Een weerbaarheidstraining richt zich op het vergroten van de vaardigheden van je kind. Je kind leert hoe het kan reageren op gedrag van anderen. Dit kan individueel, in duo of in een kleine, veilige groepje met leeftijdsgenoten.

Hoe kan je kind bijvoorbeeld reageren als het gepest wordt of als er iets gebeurd wat het niet leuk vindt? Je kind leert voor zichzelf op te komen met respect voor de ander. Ze leren welke woorden ze kunnen gebruiken, maar er is ook aandacht voor de houding van je kind, het stemgebruik en het maken van oogcontact.

Een weerbaarheidstraining wordt ook wel assertiviteitstraining genoemd. Het heeft weliswaar overlap met een SoVa-training, die zich meer richt op algemene sociale vaardigheden, maar in een weerbaarheidstraining leer je door te OEFENEN, DOEN en te ERVAREN in een veilige omgeving zodat je kind in het echt, het geleerde eerder durft toe te passen.

Wanneer is een weerbaarheidstraining nodig?

Als je kind moeite heeft om voor zichzelf op te komen en hier zelf ook echt last van heeft,  dan kan een weerbaarheidstraining zinvol zijn. Veel kinderen die onvoldoende weerbaar zijn, hebben weinig zelfvertrouwen, zijn onzeker en creëren (faal)angst. Deze kinderen hebben meer moeite met het maken van contacten en hebben vaak minder vrienden. Dat kan hun sociaal-emotionele ontwikkeling belemmeren. Ze kunnen er boos en verdrietig van worden. Ook als je kind gepest wordt dan heeft dit invloed op z’n zelfvertrouwen en dan kan een weerbaarheidstraining helpen. In een weerbaarheidstraining leert je kind om in een veilige situatie te oefenen met nieuwe vaardigheden. Naast een weerbaarheidstraining is het altijd belangrijk dat jij als ouder ook weet wat je kan doen om de weerbaarheid van je kind te vergroten.

7 tips om de weerbaarheid van je kind te vergroten

Naast een weerbaarheidstraining is het altijd belangrijk om ook thuis aan de slag te gaan met weerbaarheid en zelfvertrouwen. Om weerbaar te kunnen zijn heeft je kind namelijk zelfvertrouwen nodig. Hieronder vind je 7 tips om de weerbaarheid van je kind te vergroten.

  1. Complimenten geven 

Geef je kind regelmatig, gemeende
complimenten gericht op het proces en zo min mogelijk op z’n persoon. Zeker als het probeert voor zichzelf op te komen of contact probeert te maken met anderen. (“Ik zie dat je doorzet en moeite doet, knap van je”).

  1. Geef vertrouwen

Doe af en toe iets nieuws met je kind en straal vertrouwen uit. Als je kind iets zelf kan, laat het dit dan ook doen, in plaats van het over te nemen (omdat dat bijvoorbeeld sneller is). Geef je kind kleine verantwoordelijkheden en laat merken dat je in hem geloofd.

  1. Oefeningen voor meer zelfvertrouwen

Doe een (of meer) van deze leuke oefeningen met je kind. Vergroot zo op een leuke manier het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van je kind!

  1. Grenzen stellen

Laat je kind weten dat het grenzen mag stellen en bespreek hoe het dit kan doen. Geef ook het goede voorbeeld in grenzen stellen, voor jezelf opkomen en met anderen omgaan.

 

  1. Gevoelens

Help je kind met het praten over gevoelens. Zorg dat er ruimte en tijd is om over gevoelens te praten. Laat je kind uitpraten, stel vragen en luister met aandacht. Je kind leert hierdoor z’n gevoel te uiten en wordt zich bewust van wat hij wel en niet prettig vindt.

  1. Oplossingen bedenken

Heeft er een voorval plaatsgevonden met een ander kind? Is je kind bijvoorbeeld gepest en heeft het niks gezegd of werd het juist agressief? Vraag niet aan je kind waarom het zo reageerde, maar vraag naar zijn mening over z’n eigen gedrag en wat het een volgende keer anders zou kunnen doen. Laat je kind zelf een oplossing bedenken (zie punt 2.)

  1. Positief Opvoeden

Creëer een veilige, positieve sfeer voor je kind. Hierdoor krijgt je kind het gevoel dat het de moeite waard is en dat versterkt z’n zelfvertrouwen, de basis voor z’n weerbaarheid.

Toch een weerbaarheidstraining?

Wil je graag je kind laten deelnemen aan een weerbaarheidstraining? Neem dan contact op. Samen kunnen we dan bekijken hoe je kind geholpen kan worden en welk traject het beste bij je kind past.

Ciska Vriesema van CVT & Co is gedragstrainer en gespecialiseerd op  omgaan met agressie, pesten, faalangst en het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Ciska geeft al jaren weerbaarheidstrainingen aan kinderen in verschillende leeftijden en weet dus precies wanneer een training zinvol is en wanneer niet.

CVT & Co maakt deel uit van multidisciplinair centrum Vang en is gecontracteerd jeugdzorgaanbieder voor de regio West-Brabant-West en de provincie Zeeland. Dit betekent dat de ondersteuning voor je kind vergoed wordt vanuit de jeugdwet.