+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Mobbing

Pesten op de werkvloer

Wat is Mobbing?
Het fenomeen ‘mobbing’ is vrij onbekend bij werkgevers in Nederland. Mobbing is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to mob’ en staat voor het proces waarbij een groep collega’s en/of leidinggevenden langdurig en gericht ongewenst gedrag uitoefenen op een collega-werknemer die geen verweer kan bieden. Dit varieert van uitschelden, roddelen, intimidatie, uitsluiten of negeren tot zinloze taken geven, geen koffie meenemen, en belangrijke informatie achterhouden. Klik hier voor meer kenmerken van Mobbing op het werk.

Een groot deel van de gepeste werknemers wordt er uiteindelijk ziek van. Het ministerie van Sociale Zaken meldde in 2000 bij de evaluatie van de Arbowet dat 22 procent van de mensen die gepest werden op hun werk als gevolg hiervan ziek thuis zijn gebleven. Een deel neemt uiteindelijk ontslag of belandt in de WAO. Er zijn zelfs zelfmoorden bekend van gepeste werknemers.

De terreur op de werkplek kost het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen aan ziektegelden, outplacement, vervangingskosten en juridische kosten. Toch heeft vijftig procent van de bedrijven nog geen beleid ontwikkeld om pesten te voorkomen. ‘Werkgevers vinden het moeilijk om er iets aan te doen, omdat vervelend gedrag moeilijk in arbobeleid is te vangen’, aldus een onderzoeker. ‘Daarnaast is het de Nederlander niet vreemd om te zeggen dat het allemaal wel meevalt. Veel bedrijven beweren dat pesten bij hen niet voorkomt en dat mensen zich niet zo moeten aanstellen.’
Uiteindelijk gaat dit ten koste van het functioneren van de werknemer en versterkt het gedrag van de groep. Op den duur kunnen fysieke en psychische klachten optreden.

Mobbing op de werkvloer verpest de werksfeer en een afname van de motivatie en arbeidsproductiviteit. Ook vergroot mobbing het risico op langdurig ziekteverzuim (burn-out), arbeidsongeschiktheid, juridische schadeclaims en aantasting van het bedrijfsimago.

Jaarlijks worden gemiddeld 500.000 werknemers in Nederland gepest waarvan circa 100.000 structureel het leven zuur wordt gemaakt. Samen met Frankrijk en Belgie zijn zijn wij de 3 vervelendste jongetjes van de 27 tellende klas. Het is daarom van groot belang dat de werkgever oog heeft voor de sociale veiligheid op de werkvloer en hier proactief op handelt.

CVT & Co helpt bedrijven en organisaties bij het maken van beleid op ongewenst omgangsvormen. Ook geven we op dit onderwerp workshops en presentaties binnen het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Klik op de agenda of neem contact op.

 

 

Facebook