+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Omgaan met Agressie onderwijs

 

Omgaan met Agressie

 

Omgaan met Agressie in het (speciaal) onderwijs (ISO gecertificeerd)

Vrijwel iedereen die in het onderwijs werkt heeft wel eens te maken met intimiderend, uitdagend of zelfs agressief gedrag. Dit kan zijn van leerlingen, maar ook  ouders zoeken vaak de grens op. Hoe reageer je in een situatie als de spanning te hoog oploopt? Wat zijn tips om te de-escaleren binnen en buiten de les? Hoe ga je om met frustratie, boosheid en onmacht van de ander of die van jezelf?

Zorg voor een adequate aanpak van grensoverschrijdend en agressief gedrag!

Deze training is gericht op het vergroten van persoonlijke vaardigheden in het omgaan met agressie binnen het onderwijs. De nadruk ligt op preventie, gesprekstechnieken, het juist inschatten van situaties, het tijdig stellen van grenzen en het de-escaleren van situaties die uit de hand dreigen te lopen.
In sommige situaties spelen eigen emoties hoog op en loopt men kans om in een conflict de zelfbeheersing te verliezen. Voor het welzijn van alle medewerkers en het imago van de school, is het van belang dat ongewenst, lastig en agressief gedrag tijdig wordt herkent en effectief wordt begrenst. Dit is te leren in deze eendaagse training Omgaan met agressie.

Mogelijke leervragen. Wat te doen…….
 

 • Als leerlingen elkaar uitdagen of zelfs aanvliegen in de klas?
 • Bij (cyber)pestgedrag?
 • Dreiging bijv. een leerling dreigt je buiten op te wachten
 • Met incidenten op het schoolplein?
 • Intimiderende of manipulerende ouders?
 • Wanneer een leerling niet doet wat je vraagt?

Wet sociale veiligheid 
Vanaf augustus 2015 is de wet sociale veiligheid in het onderwijs van kracht. Niet alleen pesten is hierin een groot thema, maar ook agressiepreventie. Burn-out klachten binnen het onderwijs zijn drie maal zo groot als in het normale bedrijfsleven. Een veiliger werkomgeving door goede vaardigheden in het omgaan met lastig gedrag en agressie in combinatie met betere preventieve maatregelen zorgen voor minder spanning en stress op het werk.


Opzet training
In deze agressietraining leren de deelnemers effectief om te gaan met verschillende soorten ongewenst en agressief gedrag en hoe dit te begrenzen. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun persoonlijke voorkeurstijl.

Deelnemers worden in één dag getraind op de volgende onderdelen: 
 • Wat is agressie, de theorie
 • Agressie herkennen, vormen van agressie
 • Wat doet agressie met je? Omgaan met spanning
 • Agressiepiramide, non-verbale signalen
 • Inzicht in escalerende situaties met leerlingen en ouders
 • Succesvol ombuigen of begrenzen van agressie met behoud van relatie
 • Oefenen met praktijkcases
Voorafgaand aan de training wordt een inventarisatie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk, deze worden behandeld in de training.
Wilt u naast agressie ook aandacht besteden aan social media, de-escalerend handelen en nazorg? Dan adviseren wij u te kiezen voor de tweedaagse training Omgaan met agressie.

 

Werken met een trainingsacteur
De training wordt ondersteunt met een ervaren agressie trainingsacteur die je praktijksituatie realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.
Doel van de training
Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer
 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie.
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie.
Voor wie
Deze training is voor medewerkers met leerling contacten binnen het onderwijs, zoals leerkrachten, onderwijzers, leraren, decanen, conciërges, receptionisten en ander ondersteunend personeel.

Open training
Aantal deelnemers: 6 – 10 personen
Tijd:  9.00-16.30 uur
Locatie: Vang! te Halsteren
Kosten: € 225,00 per deelnemer, incl. koffie/thee/lunch
Kijk op de agenda wanneer de eerstvolgende training is.
De training is voor het onderwijs vrijgesteld van BTW aangezien CVT & Co een registratie in het kwaliteitsregister CRKBO heeft.
 
In-company training
Zijn er meerdere medewerkers die de eendaagse training Omgaan met agressie willen volgen? We komen graag bij u op locatie trainen! Indien gewenst kan de training ook opgesplitst worden in twee dagdelen.