+31 (0)6 48 15 05 63 info@cvt-co.nl

Overvaltraining

Kan je wel wat doen tegen overvallen? Jazeker!

Je kunt zorgen dat het overvalrisico zo klein mogelijk is en blijft! In onze trainingen leer je zeer praktische en direct toepasbare maatregelen te nemen die het risico verlagen.
Helemaal voorkomen kan echter niet, zorg daarom dat je voorbereid bent op een overval.

Iedereen die het risico loopt moet weten wat een veilige en effectieve reactie is op een overval. Door middel van een realistische maar absoluut veilige simulatie wordt je getraind hoe te handelen tijdens een overval a.d.h.v. het RAAK-principe.

  • Rustig blijven
  • Accepteren van slachtofferrol
  • Afgeven van het gevraagde
  • Kijken als het kan 

Voor wie

De overvaltraining is bestemd voor ondernemers en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf die te maken kunnen krijgen met agressieve klanten en een overvalrisico lopen.

Opzet training

Wij zorgen er ALTIJD voor dat de simulatie VEILIG gebeurt. Alle deelnemers worden vooraf bijzonder uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken vóór, tijdens en na de simulatie. Wij zorgen voor een indrukwekkende simulatie zonder hollywood-achtige schrikeffecten. Het doel is immers te leren van deze ervaring! Bij herhalingstrainingen zullen we in overleg de ‘spanning’ wat meer opvoeren. 

Doel van de training

Het volgen van een overvaltraining is bewezen effectief op drie gebieden:

  • Preventief:
    Uw personeel krijgt kennis van preventieve maatregelen en wordt doordrongen van de noodzaak deze consequent te handhaven. Men krijgt een beter beveiligings- en veiligheidsbewustzijn
  • Tijdens een overval:

Uw personeel leert hoe te reageren in de praktijk. Zij ervaren het effect van een veilige en effectieve reactie op een overval. Men past het RAAK principe toe:

  • Na de overval:

Uit onderzoek blijkt dat de verwerking van een hevig incident als een overval beter verloopt bij medewerkers die een training hebben gevolgd. 

Herhalingstrainingen

Het verdient aanbeveling om de training regelmatig, minimaal eenmaal per jaar, te herhalen. Net zoals bij bijv BHV of EHBO trainingen is het van belang de geleerde vaardigheden goed te bestendigen om ook onder moeilijke omstandigheden zo effectief mogelijk te kunnen handelen. Bovendien houdt een herhaling de mensen ‘scherp’ en verstevigt de veiligheidsattitude. Wij kunnen een herhalingstraining in 2 uur voor u verzorgen. 

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 6 – 12 personen

Duur: één dagdeel (ochtend, middag, avond)

Locatie: extern of In-Company

Klik op de agenda of neem contact op.

Facebook